Investor Category: Uncategorised

H2 Equity Partners

H2 Equity Partners investeert in mid-sized bedrijven in de Benelux, Duitsland en UK. De participaties hebben een omvang tussen € 10 miljoen en € 50 miljoen. Er is geen specifieke sectorvoorkeur, de focus ligt op merken/ reputaties en branding. Er wordt geïnvesteerd in groei, buy-out, herfinanciering en turn-around. De gewenste rol is nader te bepalen. Mail Brian (27/7): heeft zich twee keer ingekocht in de sector automotive. 80% in Sator Holding (een distribiteur van auto-onderdelen en gereedschappen) en vorig jaar een aandelenpakket in Pouw Automotive. Ambitie verdrievoudigd tot 1 mrd EURO in 2011.

Bekende participaties: energiQ, Pouw Automotive Groep, Evenementenhal Holding, Foreign Media Group, Workx, Eska Graphic Board, ATAG Heating Group, Oilily Holding, Spijker Holding.

GreenPartners B.V.

Opgericht in 1990 door Frank van Beuningen, hiervoor oprichter van Gaastra. Richt zich nu op sociaal verantwoorde ondernemingen die duurzaam opereren.

 

Foreman Capital

Foreman Capital is een onafhankelijke, Europese gevestigde investeringsmaatschappij. Zij richt zich op deelnemingen in Europese bedrijven die actief zijn in handel, productie of dienstverlening en een omzet hebben van € 10 tot 100 miljoen. Foreman Capital investeert minimaal €5 miljoen. Foreman investeert uitsluitend met fondsen die ter beschikking worden gesteld door haar directeuren. Door de combinatie van actieve bemoeienis, lange termijn focus én de inzet van eigen fondsen, heeft Foreman Capital de karaktertrekken van een klassieke investeringsmaatschappij.

Bekende participaties: Permadental, Orangefield Group, Faber Audiovisuals

FNO zorg voor kansen

FNO zorg voor kansen geeft financiële ondersteuning aan projecten op het gebied van de gezondheidszorg en legt daarbij de focus op projecten die leiden tot betere zorg, die van goede kwaliteit zijn en een sociaal karakter hebben. De financiële ondersteuning wordt verleend in de vorm van subsidie voor projecten en niet in andere vormen van steun die aan instellingen gegeven kunnen worden, zoals een lening, krediet of garantiestelling. Focus op de zorg, FNO zorg voor kansen concentreert zich op projecten die leiden tot betere zorg. Innovatie, patiënt-/ cliëntgerichtheid, onderzoek en preventie zijn daarbij belangrijke thema’s. Het zorgspectrum waar FNO zich op richt, is breed en betreft zowel projecten in de gezondheidszorg zelf als projecten die zich richten op aan zorg gerelateerd welzijn. (zie verder onder “Sociaal karakter”) Kwaliteit van projecten, De projecten die FNO zorg voor kansen subsidieert, moeten er echt toe doen: ze moeten essentieel zijn op individueel niveau en wezenlijke doelstellingen hebben. Projecten dienen daarnaast professioneel opgezet en transparant te zijn, moeten concrete resultaten hebben die zichtbaar zijn voor patiënten en moeten ingediend worden vanuit erkende, betrouwbare rechtspersonen met continuïteit. Vooral innovatieve projecten met een groot vliegwieleffect genieten de voorkeur. Puur consumptieve projecten worden niet gesubsidieerd. Sociaal karakter, FNO is zich bewust van de relatie tussen gezondheid en welbevinden en wil bekend staan als een subsidiefonds met een sociaal karakter. Bij de toekenning van subsidie aan projecten in het kader van ‘aan zorg gerelateerd welzijn’ gaat de voorkeur uit naar projecten, die de leefsituatie of kwaliteit van leven van de zwaksten in de samenleving verbeteren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de kosten van vrijwilligers of aan specifieke faciliteiten die het zieken en mensen met een beperking mogelijk maken deel te nemen aan recreatieve activiteiten. De toegekende subsidie is niet bedoeld voor zorg die al via reguliere kanalen vergoed wordt, maar heeft juist tot doel de aanwezige leemtes te vullen. De door FNO gesubsidieerde zorg dient in principe voor iedereen bereikbaar te zijn. Toetsing , Binnen het subsidiebeleid worden de subsidieaanvragen getoetst aan de vastgestelde subsidieverleningscriteria. Op basis van het toetsingsresultaat vindt prioritering plaats voor de toekenning van subsidie., Dit zijn projecten die betrekking hebben op de gezondheidszorg in brede zin in Nederland. Hiertoe worden ook gerekend: projecten die direct verband houden met de leefsituatie van degenen die zorg ontvangen , projecten op het gebied van toegepast wetenschappelijk onderzoek, met direct nut voor de patiënt , projecten gericht op preventieve gezondheidszorg, het voorkomen van ziekten, letsel en/of blijvende lichamelijke beperkingen, verstandelijke beperkingen en of psychische problematiek De voorkeur van FNO zorg voor kansen gaat hierbij uit naar: projecten waarvoor een eenmalige bijdrage van het Fonds nodig is , projecten waarbij de initiatiefnemer een deel van de kosten zelf financiert ,

Egeria

Egeria is een onafhankelijke investeringsmaatschappij gericht op lange termijn investeringen zonder ‘exit’ dwang. Het management en Egeria hebben daarbij ieder hun eigen rol: het management onderneemt en heeft de dagelijkse leiding en Egeria houdt toezicht via de Raad van Commissarissen, geeft advies en ondersteunt het management waar gewenst. Er wordt geïnvesteerd in ondernemingen met veelal een ondernemingswaarde van € 50 tot € 200 miljoen met een sterkte marktpositie en groeipotentie. Ondernemingen in uiteenlopende sectoren, met uitzondering van biotechnologie, software en ‘niet-ethische’ sectoren komen in aanmerking. Egeria investeert in bedrijven die in Nederland gevestigd zijn of een Nederlandse link hebben. Egeria verwerft meerderheidsbelangen.

Bekende participaties: Axent Verzekeringen,Boemer Rental, Services Group, CleanLeaseFortex, Den Braven Sealants, Herkel, Holonite, Koninklijke Mosa, Muelink & Grol, Nationale Borg, Nijhuis Water Technology, NRC Media, Sif, Tanatex Chemicals, United Dutch Breweries, Vendor,

Doen participaties bv

DOEN Participaties financiert projecten met een maatschappelijk sociaal belang. Een project mag niet louter commercieel zijn. DOEN Participaties BV is het investeringsfonds van Stichting DOEN op het gebied van innovatieve, duurzame toepassingen en producten.DOEN Participaties BV participeert samen met vier andere fondsen in investeringsmaatschappijen en bedrijven, zodat Stichting DOEN beter kan inspelen op de vraag naar grote investeringen en eventuele risico’s niet alleen draagt.

Disruptive technology ventures

DT Ventures richt zich op bedrijven die een concurrentievoordeel halen door een unieke technologie. Hierbinnen wordt op drie technologische domeinen gericht:, – Smart Mobility, – ICT, – Advanced Manufacturing. In het fonds zitten onder anderen oud-KPN-topman Ad Scheepbouwer en Fox-IT-oprichters Ronald Prins en Menno van de Marel.

Bekende participaties: e-Nose, Nowi, Dashtag

De hoge dennen capital

De Hoge Dennen Capital is een onafhankelijke investeringsmaatschappij en investeert per participatie ten minste € 4 miljoen. De focus ligt op middelgrote bedrijven met de hoofdvestiging in Nederland, die zich onderscheiden door een ambitieus management en goede groeiperspectieven. De Hoge Dennen Capital richt zich op ondernemingen met een omzet van € 10 tot € 150 miljoen actief in handel, industrie of dienstverlening. Het accent van de investeringen ligt op buy-outs en expansiefinanciering. De Hoge Dennen Capital investeert niet in: start ups of jonge ondernemingen, ondernemingen die actief zijn in de tabaks-, wapen-, gok- of sexindustrie.

Bekende participaties: Lightronics, Mennens, Excent, Star Group, Robidus, Toys “R” Us.

Cultuur-ondernemen

Stichting Fonds Cultuur+Financiering is een initiatief van Cultuur+Ondernemen. Het Fonds Cultuur+Financiering verstrekt financiering (leningen en garantstellingen) aan kunstenaars, creatieven en culturele organisaties. Er wordt nauw samengewerkt met andere organisaties in de cultuursector, fondsen en overheden. Wij verstrekken leningen tot € 40.000 aan kunstenaars, creatieven en culturele organisaties. Bijvoorbeeld voor een modecollectie, aanpassingen aan een studio, atelierruimte, apparatuur of instrumenten. Voor leningen groter dan € 40.000 bieden wij een borgstelling aan voor (een deel van) het te lenen bedrag. Wij werken hiervoor samen met Triodos Bank.

Committed capital

Committed Capital is an investment fund with a focus on SMEs in the Netherlands with an enterprise value.

Bekende participaties: Carerix, Carthago ICT, Creative Group, Go Connect IT, DataExpert, J&M Vve Beheer, Pect, Verasol

 

© Copyright 2021 - Ready2Scale