Investor Category: Uncategorised

NVP: nederlandse vereniging van participatiemaatschappijen

De NVP is de brancheorganisatie van participatiemaatschappijen in Nederland en vertegenwoordigt 90% van het private equity en venture capital vermogen onder beheer in Nederland. De doelen van de NVP zijn:, Het investeringsklimaat voor participatiemaatschappijen in Nederland bevorderen;, De bekendheid en het imago van participatiemaatschappijen verbeteren en de rol en het nut toelichten bij relevante stakeholders;, Ondernemers informeren over de mogelijkheden van participatiemaatschappijen bij ondernemings¬financiering;, Professionele beleggers informeren over de mogelijkheden om te beleggen in fondsen van participatiemaatschappijen;, Bijdragen aan verdere professionalisering van de sector.

 

Mentha Capital B.V.

Mentha Capital investeert in het lagere segment van het middelste gedeelte van de (Traditionele) markten. Ze richten zich op bedrijven die een sterk groei potentieel tonen om op zowel strategisch en operationeel vlak waarde toe weten te voegen.

Bekende participaties: AXON, Teidem, Kleertjes.com, Venko, Quaron

Main Mezzanine Capital

Main Mezzanine Capital is onze financieringsactiviteit. Wij verstrekken achtergestelde (mezzanine) leningen aan in Nederland gevestigde en ‘in de kern’ gezonde ondernemingen. Een mezzaninelening kan worden aangewend ter financiering van (internationale) groei, acquisities en management buy-outs. De focus is op groeiende bedrijven uit de sectoren Technologie, Media & Telecom (TMT) vanaf ca. € 3 miljoen omzet en een positieve EBITDA.

LSP: Life Sciences Partners

Life Sciences Partners is een Europese venture capital ondernemingen in life sciences. De LSP-fondsen verschaffen private equity financieringen aan “early stage en mid-stage” ondernemingen in biotechnologie, voeding/drank/levensmiddelen en in de farmaceutische industrie. Het Seed Fund III C.V. is een institutioneel fonds en gespecialiseerd in life sciences. Er wordt €500K tot meer dan €5 miljoen geïnvesteerd in bedrijven in Noord-Amerika en Europa.

Bekende participaties: ActoGenix, Affectis Pharmaceutical.

Life Sciences Fund amsterdam

Het Life Sciences Fund Amsterdam is een onafhankelijk venture capital fonds gericht op (pre) seed- start- en earlystage financiering van biotech, farmacie, life sciences en hoog technologische bedrijven. De participatiegrootte varieert tot circa € 500K. Het fonds is gericht op de Amsterdamse metropool regio en de gewenste rol is nader te bepalen.

Bekende participaties: AIMM Therapeutics, Sigmascreening en, Regenesance.

Kempen investments (van Lanschot participaties)

Focus op ondernemingen met een bedrijfsresultaat van meer dan € 3M en/of ondernemingswaarde vanaf € 15M , Ze hebben geen voorkeur voor een bepaalde sector en ook is er geen specifieke financieringsactiviteit.

Bekende participaties: Credit Yard Financial Services Creditmanagement, D.O.R.C. Instrumenten voor oogchirurgen, Gerco Brandpreventie Brandwerende systemen, Kraan Bouwcomputing Software voor de bouwindustrie , Marfo Food Group Bereiden vriesvers maaltijden, Medizorg Thuislevering medicijnen , Medsen Keten van apotheken , Movares Advies- en ingenieursbureau , ORMIT Management development , Riemersma Autoleasing , Tecnotion Lineaire motoren

Karmijn kapitaal

Welkom bij Karmijn. Karmijn is een investeringsfonds met een unieke focus. Middels het Karmijn Kapitaal Fonds verstrekken wij risicodragend vermogen (private equity) aan Nederlandse, niet-beursgenoteerde MKB-ondernemingen, die door een gemengd team van mannen en vrouwen worden geleid. Wij investeren in bedrijven met een bewezen track record, een onderscheidende positionering en innoverend vermogen alsmede uitstekende mogelijkheden om waarde te creëren. De reden van onze investering is vaak een bedrijfsoverdracht, een management-buy-out – de overname van het bedrijf door het zittende management -, of financiering van toekomstige groei, zowel autonoom als door overnames. Ook kan sprake zijn van een corporate spin-off en bedrijfsoverdracht van een familiebedrijf.

 

Investion

Opgericht in 2010 door Erik Kooistra, Luuc Elzinga en Friso Jiskoot. In 2013 werd nog een omzet gehaald van 50 miljoen euro met een EBITDA van 3 miljoen euro. Dit bedrijf werkt met een vijf stappenplan waarbij elke stap zich kenmerkt door duidelijke doelen. Investeringen worden opgesplitst in twee soorten: Venture Development+ en Investment+, Venture Development+ richt zich op internetbedrijven gericht op ‘lead generation’ en E-commerce. Specifiek gaat het hierom ‘proven transaction based business in the online space’.Deze bedrijven worden ondersteund met zaken als cashflow, profitability en groei. Investment+ betreft de seedinvesteringen. Dit zijn investeringen tot 500.000 euro en waarbij Investion bij de eerste groep van investeerders hoort.

Bekende participaties: Venture Development+:, Ace & Tate, Tiqets, Mondola, ConduqtInvestement+:, – Insite group, – Mobility Service Netherlands, – Malengo, – Think too

Nederlands Filmfonds

Het Film Fonds geeft filmmakers financiële steun bij het ontwikkelen, realiseren en distribueren van films. Het fonds is betrokken bij de totstandkoming van lange speelfilms, documentaire films, experimentele films, korte films en animatiefilms. Daarnaast geeft het Film Fonds geld aan bijzondere activiteiten op filmgebied. Het Fonds verleent financiële bijdragen aan in Nederland gevestigde producenten (rechtspersonen) voor een filmproject. Individuele regisseurs en auteurs kunnen in principe geen aanvraag indienen. Het fonds investeert in: Film en video, Interactieve Media, Televisie en radio en heeft geen voorkeur voor fase of participatieomvang.,

HB Capital

HB Capital is de investeringsmaatschappij van de familie Blokker. Zij investeert onder meer in private middelgrote en grote ondernemingen met een ervaren managementteam en sterke marktpositie in diverse sectoren binnen de Benelux. De investeringsmaatschappij heeft een lange termijn focus en een pro actieve rol als aandeelhouder. Investeringen worden aangewend als groeikapitaal, balansversterking of voor de uitkoop van aandeelhouder(s), waarbij HB Capital zowel een minderheidsbelang als een meerderheidsbelang kan verwerven. Als familie gerelateerde investeerder kan HB Capital het management ondersteunen bij: strategie, managementvraagstukken, financiering met eigen en vreemd vermogen, acquisities en financieel management, zonder op de stoel van de ondernemer plaats te nemen. HB Capital richt zich op ondernemingen met een waarde van ten minste € 40 miljoen, waarbij zowel zelfstandig als in combinatie met gelijkgezinde partners wordt geïnvesteerd.

© Copyright 2021 - Ready2Scale