Venturis B.V.

De blik van Venturis is primair gericht op lange termijn rendementen van ondernemingen en participeert daarom voor een onbepaalde tijd. Venturis participeert in middelgrote ondernemingen in Nederland en Vlaanderen, met een Enterprise Value tussen € 5 en € 35 miljoen. De bedrijven moeten tenminste € 800K netto winst of € 2 miljoen EBITDA hebben. Venturis heeft geen specifieke industrievoorkeur en kan een rol spelen in: verzelfstandiging, bedrijfsopvolging, groei en buy outsVolledige overnames en meerderheidsbelangen hebben de voorkeur maar in specifieke gevallen behoren ook minderheidsbelangen tot de mogelijkhedenDeelnemingen moeten voldoende mogelijkheden bieden tot waardecreatie d.m.v. groei of een reorganisatie of turnaround, die met de intensieve hulp van Venturis gerealiseerd kan worden. Normaal gesproken worden de mensen zitting in het management team en zijn samen met het zittende management belast met de implementatie van het groei of turnaround programma.

Bekende participaties: Extrugroup, The Royal Shoe Company, Installatiebedrijf W.A. Kemkens.

© Copyright 2021 - Ready2Scale