Vectrix BV

Vectrix investeert geld en arbeid in ondernemingen met aanwijsbaar groeipotentieel. Het fonds is gericht op seed-investeringen, maar treedt ook op als co-investor in groei-investeringen. De voorkeur gaat uit naar investeringen die een sterk groeipotentieel en een gedegen management hebben, nieuwe producten/diensten ontwikkelen en exploiteren, binnen 1 jaar break-even zijn en aanwijsbaar toegevoegde waarde hebben bij het Vectrix netwerk.Met het seed fonds richten wij ons op ondernemingen die met een bijdragen van maximaal € 50.000 (plus de inbreng van diensten uit onze groep) “investor ready” gemaakt kunnen worden. We vinden het belangrijk als er al een eerste prototype of pilot is afgerond.In het verlengde van het Vectrix (pre) seed fonds, participeert Vectrix in ondernemingen tot maximaal € 300.000.

© Copyright 2021 - Ready2Scale