SVI Group

Dit fonds richt zich met name op biobrandstoffen, maar ook zonne-energie en andere vormen van duurzame energie., Proof of concept moet aanwezig zijn, dit geldt echter niet voor proposities die zich bevinden op snijpunt Food/Energy. Op dit snijpunt doen zij ook meer vroege fase/seed capital.Dhr. Robert Bruijnen is director.SVI Agri, SVI Energy, SVI Trading

© Copyright 2021 - Ready2Scale