NVP: nederlandse vereniging van participatiemaatschappijen

De NVP is de brancheorganisatie van participatiemaatschappijen in Nederland en vertegenwoordigt 90% van het private equity en venture capital vermogen onder beheer in Nederland. De doelen van de NVP zijn:, Het investeringsklimaat voor participatiemaatschappijen in Nederland bevorderen;, De bekendheid en het imago van participatiemaatschappijen verbeteren en de rol en het nut toelichten bij relevante stakeholders;, Ondernemers informeren over de mogelijkheden van participatiemaatschappijen bij ondernemings¬financiering;, Professionele beleggers informeren over de mogelijkheden om te beleggen in fondsen van participatiemaatschappijen;, Bijdragen aan verdere professionalisering van de sector.

 

© Copyright 2021 - Ready2Scale