Nederlands Filmfonds

Het Film Fonds geeft filmmakers financiële steun bij het ontwikkelen, realiseren en distribueren van films. Het fonds is betrokken bij de totstandkoming van lange speelfilms, documentaire films, experimentele films, korte films en animatiefilms. Daarnaast geeft het Film Fonds geld aan bijzondere activiteiten op filmgebied. Het Fonds verleent financiële bijdragen aan in Nederland gevestigde producenten (rechtspersonen) voor een filmproject. Individuele regisseurs en auteurs kunnen in principe geen aanvraag indienen. Het fonds investeert in: Film en video, Interactieve Media, Televisie en radio en heeft geen voorkeur voor fase of participatieomvang.,

© Copyright 2021 - Ready2Scale