MKB & Technofonds Flevoland

Het Technofonds verstrekt risicokapitaal aan veelbelovende startende en doorstartende ondernemingen die moeite hebben met de financiering van hun initiatief in de markt. Het fonds is gericht op technostarters in bijvoorbeeld ICT sector, life-science en in de medische- en biotechnologie en bedrijven die zich bezighouden met innovatieve processen, producten of technieken. De financiering vindt plaats in de vorm van een combinatie van aandelenkapitaal en een geldlening tegen markt conforme voorwaarden en bedraagt voor de eerste financiering maximaal € 300K. De ondernemingen dienen gevestigd te zijn in Flevoland of bereid te zijn zich in Flevoland te willen vestigen. Het werkgebied van het Technofonds is geheel Flevoland met uitzondering van de gemeente Zeewolde. De gewenste rol is niet nader gespecificeerd.

© Copyright 2021 - Ready2Scale