Doen participaties bv

DOEN Participaties financiert projecten met een maatschappelijk sociaal belang. Een project mag niet louter commercieel zijn. DOEN Participaties BV is het investeringsfonds van Stichting DOEN op het gebied van innovatieve, duurzame toepassingen en producten.DOEN Participaties BV participeert samen met vier andere fondsen in investeringsmaatschappijen en bedrijven, zodat Stichting DOEN beter kan inspelen op de vraag naar grote investeringen en eventuele risico’s niet alleen draagt.

© Copyright 2021 - Ready2Scale