amsterdam economic board

De Amsterdam Economic Board is opgericht door overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in de Metropoolregio Amsterdam. De regio heeft alles in huis om een innovatieve en economisch sterke regio te zijn. Met sterke clusters waarmee de regio nationaal en internationaal een voortrekkersrol kan spelen. De AEB richt zich op de volgende clusters: Creative Industries, ICT/e-science, financial & business services, life sciences & health, horticulture & agrifood, tourism & conferences, logistics, high tech materials. De Board bestaat uit vooraanstaande CEO’s, wetenschappers en bestuurders die samen de strategie voor de economische ontwikkeling van de regio bepalen. Deze strategie is vastgelegd in de Kennis & Innovatieagenda en het Boardplan 2014-2020.Missie, Duurzame economische groei en innovatie in de Amsterdamse metropoolregio, Stimuleren van samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid. Wegnemen van obstakels die de groei van kansrijke clusters belemmeren.Doel, Amsterdam in de top 5 van sterke Europese vestigingsregio’s en daarmee een positie veroveren als global business hub: een knooppunt van handel, mensen en informatie. Groei van welvaart en werkgelegenheid.

 

 

© Copyright 2021 - Ready2Scale